vihir yojna documents : विहीर योजना आवश्यक कागदपत्रे / किती अनुदान मिळणार ?


योजनेमध्ये पात्र होण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • फोटो

किती अनुदान मिळणार ? : येथे पहा

 • बँक पासबुक (Bank passbook)
 • सात बारा
 • आठ अ उतारा
 • ग्रामपंचायत रहिवाशी दाखला
 • पाटबंधारे विभागाचा ना हरकत दाखला
 • ग्रामपंचायत ठराव
 • जॉब कार्ड
 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • गरज पडल्यास इतर आवश्यक कागदपत्रे.

किती अनुदान मिळणार ? : येथे पहा


आजचा हवामान अंदाज : येथे पहा