Panjab dakh Hawaman andaj : आजचा हवामान अंदाज


🔴 महाराष्ट्रात 10 डिसेबंर ते 13 डिसेबंर दरम्याण पावसाचे वातावरण तयार होइल !

🔴 *दररोज भाग बदलत पडेल पाउस.

🔴 तुर व ज्वारी वेलवर्गीय पिकांसाठी पोषख वातावरण .

👇 विभाग अंदाज 👇

🔴 *विदर्भात बुलढाणा अकोला जिल्हातील काही तुरळक भागात रिमझिम पाणी .

🔴 *मराठवाडात नादेड परभणी लातुर उस्मानाबाद बिड जालना संभाजीनगर या जिल्हातील काही भागात तुरळक ठिकाणी रिमझिम पाउस पडेल .

🔴 पं- महाराष्ट्र व दक्षिण महाराष्ट्र रिमझिम पाउस.

🔴 उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक जळगाव धुळे नंदुबार या जिल्हातील काही भागात पाउस आहेच.

🔴 🍇 10 ते 13 डिसेबंर दरम्याण मंगसुळी देवगड मनेराजूरी जत तासगाव सावळज बोरी -पूणे कासेगाव जत कडवंची निफाड सटाणा या भागातील शेतकर्यानी काळजी घ्यावी .

🔴 देशात कर्नाटक तेलागंणा , आंध्रप्रदेश तामिळनाडू केरळ, या राज्यात जास्त पाउस पडेल .

🔴 उर्वरीत भागात हवामान कोरडे व थंडी .

👇 माहीतीस्तव 👇

🔴 महाराष्ट्रात 9 डिसेबंर 2022 पासून वातावरणात बदल झालेला दिसून येइल . व दहा तारखेपासून पावसाला नादेंड लातुर भागाकडून सुरवात होइल व चार दिवस भाग बदलत पाउस पडेल आपण आपल्या पिकांची काळजी घ्यावी .


🔴 शेवटी अंदाज आहे. वारे बदल झाला की वेळ ,ठिकाण, दिशा ,बदलते माहीत असावे.

नाव : पंजाब डख
हवामान अभ्यासक
मु.पो. गुगळी धामणगाव ता . सेलू जि. परभणी 431503 (मराठवाडा)