Pik Nuksan Bharpai 2023 Documents

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • रेशन कार्ड
  • बँकेचे पासबुक
  • सात बारा
  • आठ अ उतारा व
  • नुकसानग्रस्त पिकाचा फोटो व
  • विहित नमुन्यातील फॉर्म

    फॉर्म डाउनलोड करण्यासाठी : येथे क्लिक करा