Weather : आजचा हवामान अंदाज| पंजाब डख


महाराष्ट्रात 17 डिसेबंर ते 26 डिसेबंर दरम्याण हवामान कोरडे व थंडी.

दहा दिवस हवामान कोरडे व थंडी.

विभाग अंदाज 👇

🔴 विदर्भात थंडी धुके हवामान कोरडे राहील .

🔴 मराठवाडात थंडी धुके हवामान कोरडे .

🔴 पं- महाराष्ट्र व दक्षिण महाराष्ट्र धुके थंडी हवामान कोरडे.

🔴 उत्तर महाराष्ट्रात थंडी धुके हवामान कोरडे.

*माहीतीस्तव* 👇

🔴 महाराष्ट्रात 17 डिसेबंर 2022 पासून वातावरणात थंडी वाढण्यास सुरवात होइल व दोन दिवस धुके राहील दहा दिवस हवामान कोरडे राहील 21,22 डिसेंबर अंशत ढगाळ वातावरण राहील .

🔴 शेवटी अंदाज आहे. वारे बदल झाला की वेळ ,ठिकाण, दिशा ,बदलते माहीत असावे.

नाव : पंजाब डख
हवामान अभ्यासक
मु.पो. गुगळी धामणगाव ता . सेलू जि. परभणी 431503 (मराठवाडा)