Panjab dakh havaman : पंजाब डख आजचा हवामान अंदाज.


*विभाग अंदाज*👇


*उत्तर भारतात थंडी म्हणून महाराष्ट्रात थंडी व वदाड किंवा दैवार किंवा बोध पडेल.*

🔴 *विदर्भात 25 जानेवारी थंडी पण वातावरणात थोड्या प्रमाणान धुके राहील .*

🔴 *मराठवाडात 25 जानेवरी कडक्याची थंडी राहील.*

🔴 *पं- महाराष्ट्र व दक्षिण महाराष्ट्र थोडे धुके पण थंडी राहील .*

🔴 *उत्तर महाराष्ट्रात 12 ,13 जानेवारी अंशत ढगाळ वातावरण पण रात्री थंडी जाणवेल 25 जानेवारी पर्यंत जास्त थंडी राहील.*

*25 जानेवारी पर्यंत महाराष्ट्रात थंडीची लाट राहील!*.11/01/2023

*माहीतीस्तव* 👇

🔴 *जम्मू- काश्मिर पंजाब दिल्ली-हरयाणा,उतर प्रदेश , थंडीचा पारा घसरल्यामुळे महाराष्ट्रात देशातील सपूर्ण राज्यात थंडी जाणवेल .*

🔴 *शेवटी अंदाज आहे. वारे बदल झाला की वेळ ,ठिकाण, दिशा ,बदलते माहीत असावे.*

*नाव : पंजाब डख*
*हवामान अभ्यासक*
*मु.पो. गुगळी धामणगाव ता . सेलू जि. परभणी 431503 (मराठवाडा)*
*दि 11/ 01 /2023*