Panjabrao dakh : आजचा हवामान अंदाज

Panjab dakh, panjabrao dakh, पंजाबराव डख,hawaman andaj, हवामान अंदाज,

👇 आनंदाची बातमी 👇

🔴 राज्यात 8 जून पासून पावसाला सुरवात होइल .

🔴 सुरुवात होताना एका भागाकडे सुरवात होते सगळीकडे एकदाच जात नसतो .

कोकणपट्टी व प . महाराष्ट या दिशेन पाउस 8 जूनला येइल

🔴 8 जून पासून 14 जून पर्यंत राज्यात भाग बदलत पावसाची हजेरी राहील .

आजचा हवामान अंदाज : येथे पहा

🔴 11.12,14,15,16 मुंबई उत्तर महाराष्टात जोरदार पाउस पडेल.

🔴 विदर्भ व मराठवाडा पूर्वविदर्भात 10 जून पासून 22 जून पर्यत चांगला पाउस पडणार आहे.

👇 पूर्व-सुचना 👇

राज्यात 8 जून पासून कोकनपट्टी व प . महाराष्ट्र या दिशेन पाउस येइल व पावसाला सुरूवात होइल व तो पाउस पुढ 9,10 जून ला राज्यात खुप ठिकाणी हजेरी लावणार आहे .

परत पुढे 11, 12,13,14,15,ते 16 जून पर्यन तो मराठवाडा विदर्भ पूर्वविदर्भ उत्तर महाराष्ट्रात पोहचेल .

आजचा हवामान अंदाज : येथे पहा

पुढे 17 जून पासून 22 जून पर्यत महाराष्ट्रात सपूर्ण महाराष्टात पाउस सर्व भागात पोहचेल व पेरणीला सुरवात होईल .

जून शेवट आठवड्यात पेरण्या सुरु होतील .

जमिनित ओल पाहुण पेरणीचा निर्णय स्वत घ्यावा.

👇 माहितीस्तव 👇


🔴 शेवटी अंदाज आहे. वारे बदल झाला की वेळ ,ठिकाण, दिशा ,बदलते माहीत असावे.

आजचा हवामान अंदाज : येथे पहा

नाव : पंजाब डख
हवामान अभ्यासक
मु.पो. गुगळी धामणगाव ता . सेलू जि. परभणी 431503 (मराठवाडा)


yojna : शेतकऱ्यांना मिळणार मोटर पंप खरेदीसाठी 75% अनुदान : येथे पहा