Gai Gotha Yojna Documents : गाय गोठा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

१) आधार कार्ड

२) रेशन कार्ड

३) जागेचा उतारा

४) बँकेचे पासबुक

गाय गोठा योजना अर्ज करण्यासाठी : येथे क्लिक करा.

५) जातीचा दाखल

७) सहा गायी असल्याचा दाखला

६) जॉब कार्ड

८) रहिवासी दाखला

९) ग्रामसेवकाचा ठराव

१०) सातबारा किंवा घराचा ८अ उतारा

११) विहित नमुन्याचा अर्ज

गाय गोठा योजना अर्ज करण्यासाठी : येथे क्लिक करा.